Projecte Europa

L'escola Mare de Déu de l'Olivar és conscient de la necessitat d'incorporar la dimensió europea al seu ideari i, en aquest sentit, vol educar el seu alumnat com a ciutadans europeus i apropar-los cap a les institucions europees. Els educadors del segle XXI tenim l'obligació de donar a conéixer totes les noves oportunitats i els beneficis de la seua participació en diferents programes europeus, sobre tot pel fet de conéixer alumnat d'altres nacionalitats, religions i/o cultures, participar d'intercanvis i projectes conjunts de forma que els donem l'oportunitat d'enriquir-se d'aquestes experiències inolvidables i de madurar com a persones.

Aquesta oferta de programes europeus es revisa cada sis anys i, de fet, ha hagut una actualització recent i ara reben el nom d'Erasmus+. Tindran vigència des del 2014 fins 2020 i afecten totes les etapes educatives (des d'Educació Infantil fins l'educació universitària). Com a escola innovadora que som, volem que els nostres alumnes participen d'algú d'aquestos programes i projectes al llarg de la seua escolartzació a la nostra escola, potenciant-los de forma especial a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.

A continuació trobareu diferents subpàgines amb totes les iniciatives, programes i projectes que hem encetat. Aquesta és una secció de la pàgina Web escolar viva i en continua construcció i millora, per la qual cosa vos demanem disculpes si trobeu molts canvis, nova distribució o falten coses per pujar.