Projecte Educatiu

El col·legi parroquial Mare de Déu de l’Olivar està constituït per dos centres, un dedicat a l’Educació Infantil i Primària i l’altre a l’Educació Secundària Obligatòria.

Aquestes tres etapes educatives s’acullen a un concert amb la Conselleria d’Educació per oferir un servei públic des del nostre Projecte Educatiu que ens defineix com a:

Escola cristiana. Els nostres centres es defineixen confessionalment con a catòlics i promoguem una formació segons una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món segons el Concili Vaticà II.

Escola valenciana. On tots puguem aprendre i usar les dues llengües oficials de la nostra Comunitat, i on es procura que el valencià siga cada vegada més la llengua ambiental, vehicular i d'ensenyament a l'àmbit escolar. Per això, al centre hi ha programes d’ensenyament bilingüe, un en valencià (PIL/PEV) i l’altre d’incorporació progressiva al valencià (PIP).

Escola coeducativa. On no es legitimen models de sexisme estereotipats.

Escola pluralista, on l'educació i la convivència es desenvolupen en un marc que viu la diversitat com un enriquiment.

Escola democràtica. Que forma ciutadans i ciutadanes responsables i participatius, compromesos amb la seua realitat social. I que se sent corresponsable i solidària amb totes les escoles del país en la renovació del sistema escolar i en la millora de la qualitat de l'educació.

Escola solidària. On troben ressò les campanyes que treballen per una millora de la nostra realitat social, a nivell nacional o internacional.

Escola oberta a la realitat social d’Alaquàs, compartint les seus instal·lacions amb altres instàncies educatives com el musical, els escacs, la catequesi, els escoltes, els grups parroquials, esport escolar, l’aula oberta ....

Aquests plantejaments es concreten en el desenvolupament, a cada classe, del currículum fixat per Conselleria, però també a través d’activitats que el complementen i faciliten la seua adquisició:

Activitats extraescolars: taller de fotografia, escacs, informàtica, una revista escolar, el cor, ...

Act. complementàries: eixides culturals i altres activitats adaptades a les diferents edats per facilitar un aprenentatge obert al món.

Activitats esportives i recreatives: campionats de frontenis, escacs, ping-pong, futbet, bàsquet ...

Activitats culturals sobre diferents temes educativament importants: 9 d’octubre, la pau, Nadal, carnestoltes, Marató de lectura...

Xarrades i seminaris per als pares i mares a l’inici i al finalitzar cada etapa educativa i sobre diferents temes educatius.

L’Escola de pares i mares, organitzat per l’AMPA, per oferir orientacions a la família.

Escola matinera, depenent de l’Ajuntament, per oferir un servei a les famílies.

I tot comptant amb les infraestructures necessàries:

Gimnàs, Laboratori, Aules d’Informàtica, d’Idiomes, de Tecnologia, de Pedagogia Terapèutica, Menjador, Atenció psicopedagògica, ...

La nostra concepció educativa

· Entén que l’escola ha de ser una autèntica comunitat educativa, és a dir, que el conjunt d’estaments que la formen ens integrem harmònicament i participem en l’elaboració del Projecte Educatiu.

· Opta ferm i decididament per la pedagogia de l’Evangeli que radica en deixar-se educar per l’Evangeli de Jesucrist i per educar, des d’ell, tant al professorat com a l’alumnat i les seues famílies. El seu carisma, com el de l'Església diocesana, és el de l’evangelització. La nostra escola és una de les comunitats de la Parròquia.