Projecte Erasmus+ KA1 2016-2018

Títol del Projecte: ''Mejora de las competencias lingüísticas y metodológicas para la implantación del Proyecto Plurilingüe y el crecimiento de la dimensión europea del centro''.

Conveni de subvenció: 2016-1-ES01-KA101-024230

Duració: 01-09-2016 al 31/08/2018

Objectius

  1. Millorar la qualificació dels docents, així com de la seua pràctica, a través del coneixement d'una nova metodologia associada a una llengua estrangera com és la metodologia CLIL.

  2. Millorar l'oferta educativa del centre mitjançant l'establiment del Projecte Plurilingüe tenint en compte les observacions realitzades en un centre amb més experiència i recorregut en la impartició de matèries no lingüístiques en anglès.

  3. Traslladar els coneixements adquirits pels professors visitants a la resta de professors implicats en la futura aplicació d'aquesta metodologia.

  4. Obrir les portes a Europa i incentivar i motivar a la resta de docents a emprendre futurs projectes i col·laboracions amb altres centres europeus.

Activitats:

  • Mobilitat per a l’observació en un altre país (jobshadowing)

DATA: 22/03/2017 - 31/03/2017 (10 dies)

LLOC: Centre Europaschule, en Herzogenrath (Alemanya).

PROFESSORAT ASSISTENT: Mar Ferrer i Miriam Boscà.

VALORACIÓ: Molt positiva.

  • Curs de formació ‘Planning and realization of international teacher trainings and student workshops about school development’.

DATA: 18-22 juny 2018.

LLOC: Emmen (Països Baixos).

ORGANITZAT PER: NEOS (Network of Europe Oriented Schools), xarxa de centres europeus amb l’objectiu de fomentar el contacte i la realització de projectes europeus, de la qual som membres des d’enguany.

PROFESSORAT ASSISTENT: Agustín Sala i Vicent Montalt.

VALORACIÓ: Positiva.