Projecte Erasmus+ KA1 2018-2020


Títol del Projecte Erasmus+ KA1 ‘Mejora de las competencias del profesorado mediante la adquisición de nuevas herramientas y metodologías: CLIL, PBL y creatividad’.

Codi: 2018-1-ES01-KA101-047828

Duració: Sept 2018- Sept 2020

Objectius bàsics i generals:

    • Augmentar les competències, les eines i la confiança mitjançant l'aprenentatge de la metodologia CLIL d'aquells professors que, en resposta a la llei de plurilingüisme de la Comunitat Valenciana, hauran d'impartir la seua matèria en anglès a curt termini.

    • Incrementar i millorar les competències i eines del professorat en l'ús de noves metodologies a l'aula com el PBL, Creative teaching i la participació en projectes.

    • Augmentar la internacionalització del centre estenent la participació en el KA1 a un major nombre de professors, fomentant l'ús de la plataforma eTwinning i afavorint relacions amb professors d'altres centres per al desenvolupament de futurs projectes, intercanvis i formació.

Participants: 8 persones participaran del projecte (Ana Fuertes, Agustín Sala, Elisa Buil, José Andrés Casas, Mar Ferrer, Vicent Montalt, Pietat Ortega i Miriam Boscà).

Activitats: Cursos de formació en noves metodologies.