TCA 2018

Transnational Cooperation Activity - ‘Towards high quality in KA1 mobility projects for school education staff - a dialogue between National Agencies, Course Providers and schools’ -

Lloc i duració: Colònia 18-19 juny de 2018

Les Activitats de Cooperació Transnacional ajuden a les institucions o centres educatius dels països que participen en el Programa Erasmus+ a entrar en contacte i desenvolupar un pla de treball amb altres centres i institucions per intercanviar experiències, col·laborar en projectes de mobilitat o establir una Associació Estratègica.

Aquesta TCA era un seminari temàtic sobre projectes KA1, un encontre amb professors, representants d’agències nacionals i proveïdors de cursos de formació destinats als projectes KA1.

Objectius:

 • Obtenir més habilitats per planificar i gestionar projectes europeus (Erasmus+ KA1): escriure propostes de projecte amb èxit, aprendre a seleccionar temes, cursos i destinacions de manera efectiva, etc.

 • Aprendre noves estratègies d'internacionalització per tal de dissenyar un pla d’internacionalització satisfactori per a la nostra escola.

  • Compartir experiències amb altres institucions.

  • Descobrir noves formes de disseminar els resultats dels diferents projectes.

  • Trobar socis per a la participació futura (especialment en el camp de KA1) per a jobshasowing i tal volta KA2.

Valoració:

  • Millora de les habilitats per a planificar i gestionar projectes europeus Erasmus+ KA1.

  • Millora en la selecció de temes, cursos i destinacions de manera molt més efectiva.

  • Obtenció de noves idees per millorar la difusió dels resultats obtinguts en el transcurs del projecte que començarem el proper setembre, igualment aplicable a futurs projectes.

  • Establiment de nous contactes per a la participació futura (especialment en el camp de KA1) en jobshadowing i tal volta, per tal de realitzar un projecte KA2 amb alumnat. Com que la prioritat era aprendre a gestionar el projecte acceptat i els cursos de formació, es va acordar amb els nous contactes començar a parlar sobre futures sol·licituds en setembre (volem presentar en primària diferents possibilitats perquè participen en un projecte Erasmus+).