Laboratori

El laboratori del centre reuneix les condicions necessàries per reforçar amb l’experimentació els diferents continguts que es treballen a les matèries de Ciències Naturals, Biologia i Geologia, i Física i Química així com la matèria optativa de Laboratori de Ciències, que es cursa a 3r d’ESO. Aquest laboratori està equipat amb les diferents eines necessàries per l’observació i experimentació científica com son: microscopis, lupes binoculars, provetes, matrassos, reactius, etc.. . De la mateixa manera està també dotat amb un equip informàtic, projector i equip de so.