Biblioteca- Aula de Convivència

La biblioteca del centre està dotada amb una font documental reduïda però seleccionada. La seua finalitat és la de servir als alumnes no només per consultar als llibre o a internet allò que necessiten, sinó per oferir la possibilitat de traure llibres la lectura dels quals es demana a algunes matèries, i estalviar-se així la compra.

Atesa sempre per un professor, fa també el paper d’aula de convivència. D’aquesta manera els alumnes que per qualsevol motiu no poden entrar-hi a l’aula (per arribar tard, estar exempts d’alguna matèria, no trobar-se bé o per motius disciplinaris) son atesos per un professor que els pot orientar en les seues tasques així com fer-los reflexionar al voltant d’allò que puga facilitar la convivència al centre.