Aules

Al centre hi ha 12 aules ordinàries, totes elles equipades amb equips informàtics, projectors i equip de so.

En aquestes aules es situen els grups A, B i C de cada nivell, excepte a les hores de matèries optatives i aquelles que disposen d’aula pròpia (laboratori, informàtica, música, plàstica, educació física, tecnologia i dramatització i teatre...), on l’alumnat canvia d’aula.