Aula Informàtica

Ubicada al segon pis aquesta aula reuneix les condicions òptimes per impartir, als nivells de 1r, 2n, 3r i 4t de la ESO, la matèria d’informàtica.

Està dotada amb 15 equips informàtics amb pantalles TFT, projector, pissarra digital i aire acondicionat.

La disposició dels diferents elements permet al professor controlar en tot moment què és allò que l’alumnat està visualitzant a les pantalles i treballant.

Aquesta aula és utilitzada també per l’alumnat d’altres matèries en aquells moments del curs en què és necessari.