Horaris Atenció - Secundària

 --> És convenient demanar cita, per atendre-vos millor

SECUNDÀRIA 

Tel.- 961507291

Horari d’atenció del Director: 

Dilluns: 11:15-12:10

Dijous: 08:55 - 09:50 / 12:10 - 13:05

Divendres: 9:00-10:45

joseplluis@mdolivar.com

Horari d’atenció del Cap d’estudis: 

Dimecres 11:15 – 12:10

Divendres 11:15 - 14:00

juancarlos@mdolivar.com

Horari d’atenció de Secretaria: 

De dilluns a divendres

8:00-10:00 i 11:45-14:20

Dijous 17:00 – 19:00

secretaria@mdolivar.com

 

 Horari d’atenció del Departament d’Orientació:

Dilluns 13:25 – 15:15

Dimecres 14:20 – 15:15

Dijous 8:00 – 9:50

 trini@mdolivar.com