Els Cicles Formatius

Els Cicles Formatius: de Grau Mitjà (CFGM)

de Grau Superior (CFGS)

La Formació Professional Específica es defineix com un conjunt d'habilitats, coneixements i capacitats necessaris per a l'ocupació qualificada de les diferents professions.

ESTRUCTURA MODULAR DELS CICLES FORMATIUS

Tant els cicles formatius de grau mitjà, com els de grau superior, s'organitzen internament en mòduls professionals, (terme equivalent a allò que generalment entenem com a assignatura).

El cicle formatiu està format per una quantitat variable de mòduls professionals de diferent naturalesa:

- Mòduls associats a unitats de competència.

- Mòduls transversals.

- Mòduls de Formació i Orientació Laboral.

- Mòduls de Formació en Centres de Treball.

CONDICIONS D'ACCÉS

Condicions d'accés directe:

Per a cicles de grau mitjà:

- Graduats en Educació Secundària.

- Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Per a cicles de grau superior:

- Titulats de Batxillerat.

- altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

- Titulats universitaris que no tinguen cap de les titulacions anteriors.

Condicions d'accés a través d'una prova

- 17 anys, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any natural a què correspon la convocatòria per als cicles formatius de grau mitjà.

- 19 anys en el moment de realitzar la prova, per als de grau superior.

TITULACIONS

CFGM: tècnic en l'especialitat cursada.

CFGS: tècnic superior en l'especialitat cursada.

EIXIDES DE CARÀCTER PROFESSIONAL I ACADÈMIC

- Món del treball,

Des d'un cicle formatiu de grau mitjà:

- Batxillerat de qualsevol modalitat

Des d'un cicle formatiu de grau superior:

- Estudis universitaris.