Eleccions CE

23 de novembre de 2023

Renovació parcial de la 2a meitat

Pròximes actuacions

8 de novembre: Publicació candidatures

Del 14 de novembre al 21 de novembre: Campanya electoral.

22 de novembre: jornada de reflexió

23 de novembre: jornada electoral

Candidatures:

MDO I - Famílies

MDO I - Professorat

MDO II - Famílies

MDO II - Professorat

MDOII  - Alumnat


Membres a renovar (per cada centre, de MDO I i de MDO II):