Protocol Covid-19

En OLIVAR-1 (infantil i primària) el responsable Covid del centre és el mestre Carles García (carles@mdolivar.com).

En OLIVAR-2 (secundària) el responsable Covid del centre és el cap d'estudis Juan Carlos Trullén (juancarlos@mdolivar.com).

Les seues funcions són:

  • Vetlar pel compliment de les normes establides en els centres educatius per a la protecció i la prevenció referent a COVID-19.

  • La coordinació i la comunicació amb el centre de salut d’atenció primària de referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l’alumnat.

  • Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes de sospita i perquè hi vagen a recollir l’alumne o alumna.

Enllaços d'interés: