Matemàtiques

Matemàtiques - Criteris Avaluació i Puntuació

CRITERIS DE PUNTUACIÓ


La matèria s'avaluarà a partir de proves escritestreballs individual i en equip, la revisió de la llibreta de classe i la valoració de l'actitud de l'alumne en les classes de la matèria.

·         Proves i qüestionaris orals i escrits      60%

·         Treballs d’investigació i cooperatiu       20%

·         Treball indiv: llibreta i deures                10%

·         Actitud: respecte, interès, material       10% CRITERIS D'AVALUACIÓ - MATEMÀTIQUES


SECUNDÀRIA

Criteris d’Avaluació. Matemàtiques 1r ESO


Criteris d’Avaluació. Matemàtiques 2n ESO


Criteris d’avaluació. Matemàtiques 3r ESO

l

Criteris d’avaluació. Matemàtiques 4t ESO - Opció A


Criteris d’avaluació. Matemàtiques 4t ESO - Opció B