Física i Química

Física i Química - Criteris Avaluació i Puntuació

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

La matèria s'avaluarà a partir de proves escritestreballs individual i en equip, la revisió de la llibreta de classe i la valoració de l'actitud de l'alumne en les classes de la matèria.
  • Proves i qüestionaris orals i escrits      60%
  • Treballs d’investigació i cooperatiu       20%
  • Treball indiv: llibreta i deures                10%
  • Actitud: respecte, interès, material       10%


CRITERIS D'AVALUACIÓ

SECUNDÀRIA


FÍSICA-QUÍMICA 1r ESOFÍSICA-QUÍMICA 3r ESOFÍSICA-QUÍMICA 4t ESO