Protocol Covid-19

Verificación y Obtención Sello Gestión Responsable Covid-19 - FullAudit

En OLIVAR-2 (secundària) el responsable Covid del centre és el cap d'estudis Juan Carlos Trullén (juancarlos@mdolivar.com). 
    Les seus funcions són
  • Vetlar pel compliment de les normes establides en els centres educatius per a la protecció i la prevenció referent a COVID-19.
  • La coordinació i la comunicació amb el centre de salut d’atenció primària de referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l’alumnat. 
  • Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes de sospita i perquè hi vagen a recollir l’alumne o alumna.

Diversos enllaços d'interés: