Projectes‎ > ‎

Padrins de lectura


    El projecte “PADRINS DE LECTURA” és un projecte INNOVADOR que pretén incentivar, fomentar i motivar en el nostre alumnat de 1r i 2n de primària l'interés per la lectura. Cada alumne de 6é apadrina un alumne de 1r de primària i cada alumne de 1r d'ESO un alumne de 2n de primària amb la finalitat d'ajudar-lo en l'aprenentatge de la lectura. D'aquesta manera s'aconsegueix d'una banda augmentar la motivació de l'alumnat cap a la lectura i d'altra fomentar la responsabilitat dels alumnes majors envers els seus fillols.

  

    Aquest projecte es troba emmarcat dins de l'APRENENTATGE I SERVEI en què tractem d'enllaçar dues coses que des de la nostra escola considerem com a essencials. L'aprenentatge és una ferramenta educativa important i el servei com a eina social. Sense dubte, aquest tipus d'aprenentatge prepara per a la vida, ajuda a obrir-se cap a la societat i potencia la cooperació.