Projectes‎ > ‎

Marató Lectura

LA MARATÓ DE LECTURA

            Des de fa alguns anys s’ha aplicat el terme Marató a activitats culturals establint un paral·lelisme de duració. La marató ha sigut tradicionalment la carrera continua més llarga de les competicions esportives; quan s’aplica a una activitat cultural s’entén que aquesta té una durada més enllà d’allò que podem considerar normal. Pel que fa al cas de la lectura, trobem lectures seguides d’un llibre (el Tirant, el Quixot, et…), de contes o, com és el nostre cas, la lectura textos al voltant d’un tema al llarg d’una jornada escolar. 

            La MARATÓ DE LECTURA és una activitat singular que se celebra al voltant del Dia Internacional del Llibre i que el col·legi Mare de Déu de l'Olivar d'Alaquàs organitza des de fa quinze anys, des del Departament de Llengües amb la col·laboració de la resta del claustre i de l’equip directiu.

La MARATÓ DE LECTURA ofereix la possibilitat de fomentar la lectura de forma explícita, així com l’actitud de respecte davant de la varietat cultural i lingüística, de facilitar la integració de tot l’alumnat i de potenciar la competència comunicativa mitjançant l’organització d’una activitat per part del professorat de llengües i d’altres departaments didàctics del centre.

Una part important de l’activitat la constitueix l’educació lingüística, entesa  com la capacitat per a usar la llengua en les diverses esferes de l’activitat social. En aquest sentit, cal propiciar en les i els estudiants experiències plaents amb la lectura i recreació de textos literaris. L’alumnat s’aficionarà a la literatura si descobrixen en les obres més destacades –i fins i tot si exploren les produccions pròpies– aquesta capacitat per a simbolitzar les pròpies experiències.

La MARATÓ DE LECTURA s'inicia quan els professors de llengües proposen un tema al voltant del qual l'alumnat participant tria els seus texts. Una vegada triats, el professorat busca llocs i moments per a assajar amb el alumnes, aclarir dubtes de pronunciació, ritme o entonació i, sobre tot, donar-los l’espenta i la confiança necessària per a llegir en veu alta de cara a la resta de públic. Pensem que és una eina necessària per ajudar a l’alumnat a interpretar i recrear el discurs literari, per mitjà de la lectura activa i d’afavorir la producció de textos.

Quan arriba el moment de la lectura, l'alumnat s'enfronta a la necessitat de parlar en públic a l'auditori. Conceptes com seguretat en el gest o impostació de la veu, que no són habituals a l'escola on es privilegia la lectura comprensió, es posen en valor. Sempre diguem al nostre alumnat que alguna vegada en la seua vida hauran de parlar en públic. Per què no entrenar-se'n?

Per altra banda, LA MARATÓ DE LECTURA implica la participació de les persones (també alumnat del centre) que escolten la lectura dels companys. Convertint-nos en oients, gràcies a desenvolupar l'escolta i l'atenció, transformem allò que entenem com oient passiu per un oient actiu (o per allò que afortunadament s'ha batejat com “escoltant”). A més, s'afavoreixen les actituds de respecte pel treball dels companys, així com el comportament en un acte públic.

 

No podem deixar a banda la idea que, en el moment que es fa la lectura en veu alta de cara a un auditori, estem fent un espectacle. Per això cal cuidar aspectes tècnics que ajuden a l'atenció del auditori. El ritme de les lectures, intercalar l'ús de diferents llengües i, fins i tot, el detall de posar dos faristols a l'escenari per anar alternant la visió de l'espectador, ens ajuda a mantenir l'atenció de l'auditori.

L'espai principal on realitzem la lectura pública dels textos escollits és el Castell d’Alaquàs, edifici emblemàtic per on passen tots els alumnes i un bon nombre de personalitats i convidats. Des que l’ajuntament d’Alaquàs va implicar-se en l’activitat cedint-nos l’espai, la MARATÓ DE LECTURA va deixar de ser una activitat exclusivament escolar i va passar a ser una activitat cultural pública. L'ús del castell permet el pas com oient en qualsevol durant la realització. Per això, som conscients de la responsabilitat que significa aquesta finestra oberta, per la qual es projecta la imatge del nostre centre i a través la qual es retroben l'escola i la societat.

L’activitat de la MARATÓ DE LECTURA ha anat transformant-se al llarg d’aquests 15 anys de vida. Va nàixer com una activitat d’aula i, a hores d’ara, s’ha convertit en un esdeveniment cultural que, des dels col·legis Mare de Déu de l’Olivar, es projecta  a tota la Vila d’Alaquàs. Cada any intenta reinventar-se, trobar formes noves que preguen el relleu d'altres més esgotades. Però sempre intentant mantenir l'esperit que la va fer nàixer: retrobar el plaer de llegir (en veu alta).

10a MARATÓ de LECTURA.avi