Projectes‎ > ‎

Entusiasmat

    Des de ja fa alguns anys la nostra escola ha implantat com a metodologia d’ensenyament de les matemàtiques EntusiasMat. EntusiasMAT és un projecte didàcticopedagògic (de 3 a 12 anys) basat en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner, que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i que ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguen motivats.

  
    

   

   EntusiasMAT està dissenyat per formar i donar estratègies als alumnes perquè siguen competents. L'objectiu és que els alumnes siguen capaços d'analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i pràctic, i que a partir de l'anàlisi d'aquest contexte siguen capaços de movilitzar tots els seus recursos per tal de resoldre el problema eficaçment.  


    A més, EntusiasMAT treballa des de les primeres edats tots els conceptes matemàtics, ja que entenem que hem d'aprofitar la capacitat d'aprenentatge i adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida.    
    La intenció sempre és la d'acompanyar als xiquets i xiquetes en aquest procés que va del pensament concret al pensament abstracte. Per això, amb EntusiasMAT es plantegen estratègies que promouen, a través de diferents estímuls tant físics com sensorials i socials, fer més assequible el contingut matemàtic.

       

      Amb EntusiasMAT tots els alumnes poden aprendre els diferents conceptes matemàtics adaptats a la seva edat, sempre a partir de la manipulació, l'observació i l'experimentació. L'objectiu és que els xiquets i xiquetes a poc a poc passen del pensament concret al pensament abstracte. D'aquesta manera s'afavoreix que tots visquen amb normalitat les experiències matemàtiques.

Vídeo de Google Docs