COM COPRENDRE I AJUDAR ALS NOSTRES FILL/ES

COM COMPRENDRE I AJUDAR ELS NOSTRES FILLS O FILLES


1 . CONEIXENT-LOS I INTERESSANT-SE PER ELLS I PER ELLES

-        Conéixer cada fill o filla és viure més prop d'ell, de les seues alegries, les seues dificultats i problemes; mantenint una actitud de diàleg, encara que sense pretendre, coste el que coste, forçar la seua intimitat i expressant un sincer desig d'ajudar-lo (de vegades, ningú millor que el nostre fill o filla podria indicar-nos com).

-        Conéixer cada fill o filla és tenir molt en compte les seues pròpies característiques, la seua edat, l'etapa que està passant i la situació en què es troba.

-        Saber quant pot donar de si per a exigir-li-ho, però no més. És a dir, adequar el que esperem o exigim de cada fill a les seues possibilitats.

-        Mantenint un estret contacte amb els seus professors i tutors, que, sens dubte, poden ajudar-nos perquè els coneguem més i millor.

2 . ESTIMULANT EL SEU INTERÉS PER L'ESTUDI I MOTIVANT-LOS

-        Mitjançant un ambient, en la pròpia família, de valoració adequada de l'aprenentatge i de l’estudi.

-         Tenint en compte que l'ideal (que no sempre s'aconsegueix) és que el nostre fill o filla arribe a viure l'estudi i l'aprenentatge de forma positiva, com a font de satisfacció i no de frustració.

3 . ANIMANT-LOS A ESTUDIAR

-        Tenint confiança en el nostre fill o filla perquè ell o ella la tinga en si mateix. Assolir l'autoestima i un positiu concepte de si mateix és una necessitat bàsica.

-          Valorant l'esforç i la dedicació del nostre fill o filla a l'estudi més que els seus resultats (és freqüent escoltar als alumnes aquesta frase: "Als meus pares només els importen les meues notes"). No ha de centrar-se tota la valoració del nostre fill en les seues notes; cal valorar-lo com a persona i en un context més ampli que el purament acadèmic.

-        Ressaltant els seus propis progressos, encara que no estiguen a l'altura del que a nosaltres com a pares ens agradaria.

-        Recordem que els èxits, encara que siguen o ens semblen petits, són una peça clau per a mantenir l'interés.

-        No posant, d'entrada, les metes massa lluny, perquè no els conduïsca al descoratjament. Per regla general, són més eficaces els pactes familiars sobre aspectes concrets i amb reforços també concrets, que els grans discursos dels quals se sol abusar.

-        Un problema dels adolescents de hui és que, amb massa freqüència, estan acostumats a obtenir-ho tot per endavant i sense esforç (es creuen amb dret a tot però sense donar res a canvi).

4 . FOMENTANT LA SEUA RESPONSABILITAT

-        El nostre fill o filla ha de sentir que cadascú té el seu propi lloc en la família i que, igual que els seus pares compleixen amb el seu treball i obligacions, ell ha de complir amb el seu: estudiar. Cal fer-li veure que l'estudi és la seua responsabilitat i no la responsabilitat dels pares.

-         Actuant els pares, no de professors (que no és el paper que els correspon) sinó de pares: amb unes bones relacions afectives i una actitud d'animadors i col·laboradors, proporcionant-los les condicions adequades

-        Afavorint en el nostre fill o filla la progressiva presa de consciència que l'estudi exigeix continuïtat i esforç, no pecant d'idealista pensant que ja adquirirà aquests hàbits.

-       Procurant que el nostre fill o filla experimente que tant els seus èxits com els seus fracassos puguen atribuir-los, en gran mesura, a la seua pròpia actuació i no a la dels altres.

5 . EVITANT

-        Desanimar-lo i desanimar-se a la primera ensopegada. Analitzem amb el nostre fill o filla i amb el seu tutor i professors les possibles causes i remeis davant aquest primer fracàs.

-       Descontrolar-se i imposar-li càstigs absoluts, que després no solen portar-se a terme, perdent eficàcia i sobretot credibilitat i coherència.

-        Retreure-li constantment els seus dolents resultats.

-        Fer les coses per ell o donar-li-ho tot fet o mastegadet.

-        Convertir l'estudi en unes hores de "treballs forçats" atabalant-lo amb vigilància i controls excessius.

-        Afavorir en el nostre fill o filla una psicosi d’"examen" o de "nota".

-        Fer contínues comparances amb altres fills, veïns o companys que estudien més que ell.

6 . AFAVORINT EN EL NOSTRE FILL O FILLA UNA MAJOR MOTIVACIÓ INTERNA

-        Procurant que senta progressivament una satisfacció personal, més que estudiar de cara a rebre uns possibles regals dels seus pares o a tenir-los contents.

-      Tractant també que el nostre fill o filla arribe, de manera gradual, a plantejar-se i a respondre per si mateix aquestes preguntes. Per què estudie? Què m'aporten els estudis que he emprés? Quins objectius em propose? Com m'ajuda l'estudi a aconseguir aquests objectius?

7 . AFAVORINT:

LES CONDICIONS ADEQUADES D'ESTUDI


   - Un bon ambient 
familiar amb una atmosfera cordial, tranquil·la, on hi haja unes relacions basades en la confiança, la comprensió, la comunicació, l'exemple dels pares, la distensió, el sentit de l'humor, sense dramatitzar-ho tot i veient el costat positiu de les persones i de les coses. Però sí, partint del fet que no existeix a cada moment la família ideal i hàgem de reconéixer les nostres fallades mútues i acceptar-nos com som.

          - Un ambient familiar en el qual existisca una actitud positiva cap al CENTRE on s'eduquen els nostres fills i no només per a anar quan els cride el professor o el tutor, sinó participant en la vida *grupal del Centre (reunions formatives i informatives, activitats*extraescolares, etc.)

        -  Un ambient familiar en el qual es considera que l'estudi a casa és un mitjà de desenvolupament d'aptituds i actituds; de la formació, de la voluntat i de l'hàbit de treball del nostre fill o filla.

 

LES CONDICIONS ADEQUADES DEL LLOC D'ESTUDI

 
   -  Si pot ser, semp
re en el mateix lloc.

        - En un lloc que afavorisca la concentració i el silenci; lluny de la televisió i dels sorolls i molèsties que distraguen.

        - Hem de tindre en compte tot allò que puga distreure el nostre fill o filla en la seua casa a l'hora de posar-se a estudiar, a fi de disminuir o eliminar aquestes fonts de distracció sempre que això siga possible.

 

LES CONDICIONS ADEQUADES PER AL MOMENT D'ESTUDI

 

       - Conèixer la importància d'una adequada distribució del seu temps i ajudant el nostre fill o filla a organitzar-se aquest temps segons les seues necessitats.

       - Procurant que s'estudie tots els dies i, si pot ser, sempre a les mateixes hores. Ha de complir el seu propi horari.

8 . ESTANT INFORMAT DE COM HA D'ESTUDIAR EL NOSTRE FILL O FILLA

-        Coneixent les diverses tècniques d'estudi i estratègies d'aprenentatge i interessant-se per elles mitjançant els tutors i professors del Centre.

-        Animant-lo, si fóra necessari, que participe en algun curs teòric-pràctic sobre tècniques d'estudi o facilitar-li el material adequat perquè ho puga seguir i aplicar.