4t ESO

    Matèries d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

           Quart curs

Caràcter orientador. Amb dues opcions:

1.      L'opció d'ensenyaments acadèmics (Batxillerat)

2.      L'opció d'ensenyaments aplicats (Formació Professional)

 

    Matèries Comunes a les dues opcions:

·         Llengua castellana i literatura. (T)

·         Ciències socials, geografia i història. (T)

·         Primera llengua estrangera: anglès. (T)

·         Educació física. (E)

·         Religió. (E)

·         Llengua valenciana i literatura. (LCA)

·         Tutoria.(LCA)

 

    1. Opció ensenyaments acadèmics.

·         Matemàtiques acadèmiques

·         Física i química o Llatí. (Opt. T)

·         Biologia i geologia o Economia. (Opt. T)

·         Optativa 1(E):

·         Optativa 2(E):

    A triar entre: 

   • Música
   • TIC, Cultura científica
   • Educació plàstica visual i audiovisual
   • Segona llengua estrangera: Francès
   • Arts escèniques i dansa.

  

    2. Opció ensenyaments aplicats.


·         Matemàtiques aplicades.

·         Tecnologia. (Opt. T)

·         Ciències aplicadas a l'activitat professional.  (Opt. T)

·         Optativa 1(E):

·         Optativa 2(E):

    A triar entre: 

   • Música
   • TIC, Cultura científica
   • Educació plàstica visual i audiovisual
   • Segona llengua estrangera: Francès
   • Arts escèniques i dansa.

 

 

    En finalitzar 4t  l’equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de  entre les següents:

·      Repetició de curs.

·      Títulació de Graduat en ESO.

Ø  Continuació a batxillerat de:

o   Ciències.

o   Humanitats i Ciències socials.

o   Arts.

Ø  Continuació a FP.