3r ESO

Materies d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE    Tercer curs


        OBLIGATÒRIES.

Troncals generals (5 matèries)

·         Biologia i geologia

·         Física i química.
·         Geografia i història.

·         Llengua castellana i literatura.

·        Primera llengua estrangera: Anglès.

  


Específiques

·         Educació física.


·         Música

·         Educació plàstica, visual i audiovisual.

·         Optativa 1.  A triar una, entre:

·         Tecnologia,

·         Informàtica,

·         Segona llengua estrangera: Francès.


Lliure configuració autonòmica (2 matèries):

·         Llengua valenciana i literatura.

·         Tutoria.
    OPCIONALS.


     Troncals d'opció (Triar-ne 1 matèria):

  ·         Matemàtiques acadèmiques.

  ·         Matemàtiques aplicades.      Específiques:
                ·         Religió.
      
      Específiques d'opció (Triar-ne 1 matèria):
                ·         Cultura clàssica.
                ·         Tecnologia.
                ·         Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial.
                ·       Segona llengua estrangera: Francès.

Lliure configuració autonòmica d'opció (Triar-ne 1 matèria):

·         Tecnologia.

·         Informàtica.

·         Taller de Reforç.
·         Taller d'aprofitament.
·         Projecte Interdisciplinari.
·         Cultura Clàssica.
·         Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial.
·         Competència Comunicativa Oral en Anglés.
·         Segona llengua estrangera: Francès.En finalitzar 3r  l’equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de entre les següents:


            ·     Repetició de Curs

·         4t ESO ensenyaments acadèmics (iniciació a Batxillerat). 

·         4t ESO ensenyaments aplicats (iniciació a FP). 

·         FPB, que durarà dos cursos. Els alumnes/as podran obtenir el Títol Professional Bàsic i continuar el seu itinerari a FPGM. També  podran  obtenir el Títol de Graduat en Secundària.