3r ESO

Materies d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE


Tercer curs

Troncals

·         Llengua castellana i literatura.

·         Ciències socials, geografia i història.

·         Primera llengua estrangera: Anglès.

·         Ciències de la naturalesa: Biologia i geologia.

·         Elegir entre: Matemàtiques acadèmiques / Matemàtiques aplicades

Específiques

·         Educació física.

·         Religió.

·         Música

·         Educació plàstica, visual i audiovisual.

·         Optativa 1.  A triar una, entre:

·         Tecnologia,

·         Informàtica,

·         Cultura clàssica,

·         Segona llengua estrangera: Francès.

Lliure configuració autonòmica

·         Llengua valenciana i literatura.

·         Optativa 2. A triar una, entre:

·         Tecnologia,

·         Informàtica,

·         Cultura clàssica, 

·         Segona llengua estrangera: Francès.

·         Tutoria.

En finalitzar 3r  l’equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de entre les següents:


            ·     Repetició de Curs

·         4t ESO ensenyaments acadèmics (iniciació a Batxillerat). 

·         4t ESO ensenyaments aplicats (iniciació a FP). 

·         FPB, que durarà dos cursos. Els alumnes/as podran obtenir el Títol Professional Bàsic i continuar el seu itinerari a FPGM. També  podran  obtenir el Títol de Graduat en Secundària.