1r ESO

Hola, et donem la  benvinguda a aquesta nova etapa i 
desitgem que et siga molt profitosa !!!

Materies d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

     


         Primer Curs


OBLIGATÒRIES

Troncals generals (5 matèries):

·         Biologia i Geologia.

·         Geografia i Història.

·         Llengua Castellana i Literatura.

·         Matemàtiques.

·        Primera llengua estrangera: Anglès.

 

Específiques (3 matèries):

·         Educació física.

·         Música

·         Tecnologia.

 

Lliure configuració autonòmica (2 matèries):

·         Llengua valenciana i literatura.

·         Tutoria.
    OPCIONALS


Específiques (1 matèria):

·         Religió.Lliure configuració autonòmica d'opció (triar-ne 1 matèria)

   
·  Informàtica. 
   
· Taller de Reforç.
    ·  Proyecte Interdisciplinar.
   ·  Educació Plàstica, Visual i Audiovisual. 
   ·  Segona llengua estrangera: Francès.
   ·  Cultura Clàssica

  


En finalitzar 1r  l’equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de entre les següents:

·         Promoció de curs.

·     Repetició de curs.

·         Elecció d'optatives.