1r ESO

Hola, et donem la  benvinguda a aquesta nova etapa i 
desitgem que et siga molt profitosa !!!

Materies d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

      Primer Curs

Troncals

·         Llengua castellana i literatura.

·         Ciències socials, geografia i història.

·         Primera llengua estrangera: anglès.

·         Ciències de la naturalesa: biologia i geologia.

·         Matemàtiques.

 

Específiques

·         Educació física.

·         Religió.

·         Música

·         Tecnologia.

 

Lliure configuració autonòmica

·         Llengua valenciana i literatura.

·         Optativa: 

   • Reforç instrumental,  
   • Informàtica, 
   • C. Clàssica, 
   • Ed. Plàstica i visual, 
   • Segona llengua estrangera: Francès.

·         Tutoria.

  

En finalitzar 1r  l’equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de entre les següents:

·         Repetició de curs.

·         Elecció d'optatives.

·         Si existeix al centre: Programa per a la millora de l'aprenentatge i el rendiment, si ha repetit alguna vegada, en alguna etapa.